Your success continues
  روایتی از یک زوج عجیب: چطور ترکیب پرینگلز و خاویار اینستاگرام و تیک‌تاک را تسخیر کرد؟
...
آموزش بازاریابی ۱۸ دی ۱۴۰۲

یکی از موضوعاتی که باعث می‌شود نام برندها به یک‌باره پررنگ‌تر شود و بین مردم سر و صدا راه بیاندازد《جنگ کمپین‌ها》یا همان War Of Campaigns است.

جنگ کمپین‌ها و تبلیغات رقابتی از زمان‌های گذشته بین برندهای بزرگ وجود داشته است و همچنان ادامه دارد. تبلیغاتی که می‌تواند باعث محبوبیت شود یا برندها را به ورطه‌ی سقوط بکشاند.

شاید با خودتان فکر کنید پیش‌بینی صعود و سقوط در حوزه تبلیغات، مخصوصاً در کل‌کل‌ها و کُری‌خوانی بین برندها ممکن نیست اما اگر نمونه‌های موفق و ناموفق این حوزه را بررسی کنید، متوجه می‌شوید نکاتی وجود دارد که پیش از شروع بازی باید آن‌ها را رعایت کنید؛ در غیر این صورت رقیب شما را کنار می‌زند و برنده می‌شود.